Apostoł , Poczajów 1759
autor: 000005
Apostoł , Poczajów 1759, Drukarnia Poczajowskiej Ławry, 2o.
Egz.pełny k. [7], 237; egz. eksponowany pełny [1-7] 1- 237
Pochodzenie: Leszczyny, cerkiew pw. św. ap. i ew. Łukasza

Strona jednokolumnowa zasadniczo od góry i po bokach w ramce podwójnej, od dołu w pojedynczej; druk dwubarwny. Oprawa twarda obciągnięta skórą. Zastawki, finaliki, ramki na marginesach. Ozdobniki górne P1. Na k. [1v] grawiura: Wizerunek Stopki z Wodą N.M.P na Skale Poczaiowskey (autor: Manuel O.S.B.M). Liczne ilustracje, np.: k. [7v] ap. i Ew. Łukasz, k. 42v ap. Jakub, k. 48v ap. Piotr (1749 I:G:), k. 58v ap i Ew. Jan ( I:G: 1748), k.67v ap. Juda (1748 I:G:), k. 71v ap. Paweł.

Wydany za czasów panowania króla Zygmunta III Augusta i z błogosławieństwa bp. Sylwestra Lubienieckiego Rudnickiego.

Oprawa zniszczona, widoczne nieumiejętne zszycia wtórne.

Oprócz lekcjonarza tom zawiera wskazówki o antyfonach i prokimnach na cały rok liturgiczny.

Na dolne k. [1] ołówkiem zapis cyrylicą Teodor Korolewskij (miejscowy diak w latach […]). Na kilku marginesach stron naniesione ołówkiem bądź atramentem adnotacje i wskazówki (zapewne przez miejscowego diaka), np. kk.131, 136

Aby otworzyć załącznik należy zainstalować przeglądarkę PDF. Kliknij aby przejść do strony pobierania
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio