Mineja Świąteczna, Lwów 1638
autor: 000003
Mineja Świąteczna, Lwów 1638, Drukarnia Bracka, 2o.
Egz. pełny k. [8] 637; egz. posiadany T. 1: 2 – 284, T. 2: 286-636
Pochodzenie: Nieznane (Sanok?).

Posiadany egzemplarz rozdzielony jest na dwa bloki ksiąg i wtórnie oprawiony:

Tom 1- oprawa twarda skórzana z tłoczoną ramką oraz krzyżem w centrum na przedniej okładce i kielichem na tylnej. Księga zawiera nabożeństwa świąteczne od 1 września do 29 grudnia.

Tom 2 – oprawa twarda, płócienna z tłoczoną ramką oraz krzyżem w centrum na przedniej okładce. Księga zawiera nabożeństwa świąteczne od 1 stycznia do 31 sierpnia. Dodatkowo teksty nabożeństw tzw. „obszczych” świętych.

Strona zasadniczo dwukolumnowa, bez ramki; druk dwubarwny. Ciekawe zastawki, finaliki, inicjały. Ozdobnik górny L1. Liczne ilustracje, np.: k.7v –młody Chrystus nauczający w świątyni, k. 27v – Narodzenie N.M.P., 49v – Ukrzyżowanie, k. 111 – św. Dymitr, k. 141 – św. Jan Chryzostom, k. 173 – św. ap. Andrzej, k.316 – chrzest Pański, k.554v – Zaśnięcie N.M.P. Drukarz [Iwan Kunotowicz].

Oba tomy zniszczone, uszkodzone grzbiety opraw. Liczne nieumiejętne podklejenia kart bloku książki, poważne zabrudzenia, widoczna ingerencja szkodników. Rozdarcia kart. Błędne zszycie kart, po k. 108 następują 116 do 126, dalej 109-115 i 127. Spotykana błędna foliacja, np.: zamiast k. 213 jest 212. Karty 570 -576 uzupełnione pięknym rękopisem. Kilka odręcznych, nieczytelnych zapisków na marginesach, które mogą sugerować pochodzenie księgi z jednej z cerkwi sanockich (vide: kk. 219-296).

Aby otworzyć załącznik należy zainstalować przeglądarkę PDF. Kliknij aby przejść do strony pobierania
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio