Akatysty, Kijów 1674
autor: 000001
Akatysty, Kijów 1674, Drukarnia Ławry Kijowskiej, 4o.

Egz. pełny k. [2] 246 ; egz. posiadany 68-69, 147- 178, 178-209 ; 216-243
Pochodzenie: Nieznane
 

Strona jednokolumnowa w ramce prostej z linii, od góry i zewnątrz podwójnej; druk dwubarwny. Brak okładki, blok książki luźny. Ładne zastawki i inicjały. Ozdobnik górny K1. Kilka małych ilustracji obrazujących wydarzenia opisywane w tekście, np.: k. 158v - Ukrzyżowanie, k. 168v - Matka Boża z dzieciątkiem i aniołami, k. 199 - Matka Boża z Antonim i Teodozjuszem Pieczerskimi, k. 216 - Chrystus Pantokrator wśród aniołów.

Obiekt bardzo zniszczony. Zabrudzenia, rozdarcia i nieumiejętne podklejenia kart. Po k. 158 ręcznie zapisane 4 karty z modlitwą do św. Mikołaja.

Księga zawiera m.in. Akatyst do Św. Mikołaja (k.158), Paraklisis (169-178) Służba Powsedniewna (178-188), Prawilo ko Otcam Peczerskim ( 188v-201) Modlitwy na son hrjaduszczym (201v-209), Prawiło ko pryczaszczeniju (216-242).

Aby otworzyć załącznik należy zainstalować przeglądarkę PDF. Kliknij aby przejść do strony pobierania
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2019. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio