Triod Postny, Lwów 1717
autor: 000022
Triod Postny, Lwów 1717, Drukarnia Bracka, 2o.
Egz. pełny k. [4] 436 ; egz. posiadany [1-4] 1-436
Pochodzenie: Ciechania ?

Strony jednokolumnowe, bez ramki; druk dwubarwny. Oprawa twarda, skórzana bez zapięć. Ciekawe ilustracje, inicjały, zastawki, finaliki. Ozdobnik górny L12. Karta tytułowa verso - il. Zaśnięcia N.M.P. i herb Bractwa. Ilustracje, np.: k. [4v] - Chrystus wśród mnichów, k.1 - Celnik i Faryzeusz, k. 9v - Powrót syna marnotrawnego, k. 26v - Sąd Ostateczny, k. 75v, 140v - Wygnanie Adama z Raju, k. 154 Chrystus Pantokrator wśród świętych, k. 210v - św. Grzegorz Palamas, k. 241- Arka Noego, k. 251 - Ukrzyżowanie.

Obiekt bardzo zabrudzony, zaplamiony, zagrzybiony. Blok książki oderwany od okładki. Wiele kart luźnych. Spotykana błędna foliacja, np.; zamiast k. 15 jest 14, po k. 59 jest 17 dalej 61, po 91 jest 99 i 93, po 163 – 174-165, po 175 - 169 - 176, po 190 - 181-192 - 190-194, po 209 - 212-211. Karta 12 nieliczbowana.

Księga zawiera teksty nabożeństw Wielkiego Postu z synaksarionami, żywotem św. Marii Egipskiej. Autorami ilustracji są m.in. Wasylij Uszakewycz i Nykodym. Na kartach bez foliacji przedmowa i modlitwa do Chrystusa.

Liczne wpisy na marginesach. Na karcie [3v] odręczna zapiska: Јзъволенiемъ Со[…]. Na k. [4v] odręczny wpis: ЊбраЗъ чудотворнiй Сей. Na k. 19v: Persza cnota Nadcnotami uerszi Jazyk za zubami. Na k. 80v: Сию книгу триwт поcную купилъ. Na k. 140v: Сiя книга рекомая триwд посна. Na k. 163v: X wieodor Konstantynowicz. k. 235v: X K[…] Konstantynowiycz Paroch. Na k. 285 : Пр[...] Соподъружи сн7а Року ¤ АPXЗ. Na k. 377 odręcznie zapisane wskazówki jak należy czytać psałterz.

Księgę zakupił za 10 złotych węgierskich duchowny Kuźma, prezbiter Wapieński, co potwierdza wpis na 130v:

Aby otworzyć załącznik należy zainstalować przeglądarkę PDF. Kliknij aby przejść do strony pobierania
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2019. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio