Liturgia św. Jana Chryzostoma
autor: 000007
Liturgia św. Jana Chryzostoma, Miejsce i  data druku  nieujawnione,  2º.
egz. Posiadany s. 1-76
Pochodzenie: Kwiatoń, cerkiew św. Paraskiewy Serbskiej

Strona mieszane, jedno i dwukolumnowe, bez ramki; druk jednobarwny;  Oprawa tekturowa z grzbietem płóciennym. Ilustracje, np.: s. 31 – Ukrzyżowanie. Obiekt zniszczony  i zabrudzony.  

Na kartach  1 i 71 współczesna okrągła pieczęć parafialna: “ Parafia Prawosławna Św. Michała w Wysowej”. Na s. 73 wpis ołówkiem:  “Даньковскэй Iван Дякъ”.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2019. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio