2010-10-09 | 000011
Liturgia Św. Jana Chryzostoma, Poczajów 1793,
Drukarnia Poczajowskiej Ławry, 2o,
[5] 149+171 [4] ; egz. posiadany

2010-10-09 | 000012
Nabożeństwa świąt św. Eucharystii i św. Jozafata. Poczajów 1741,
Drukarnia Bazyliańska Ławry Poczajewskiej, 2o.
Egz. pełny s. [1] 25; egz. posiadany [1] 1-25
Pochodzenie: Ropki, cerkiew p.w. Opieki Matki Bożej

2010-10-09 | 000013
Mineja Świąteczna, Lwów 1694, Drukarnia Bracka, 2o.
Egz. pełny k. [8] 671 [1] ; egz. posiadany [1-8] 1-630
Pochodzenie: Ropki, cerkiew p.w. Opieki Matki Bożej

Strona zasadniczo dwukolumnowa bez ramki; druk dwubarwny.
2010-10-09 | 000014
Nauki na niedziele całego roku – Julian Hankiewycz, cz. 2,
Przemyśl 1848, Drukarnia Soborna gr.kat. Kapituły, 8º,
Egz. pełny s. 260 [2]; egz. posiadany s. 1-260 [1-2]

Strona  jednokolumnowa, bez ramki. druk jednobarwny.
2010-10-09 | 000015
Nauki cerkiewne – Antoni Dobrjański,
Przemyśl 1860, Drukarnia Michała Dykowskoho,  8º
egz. pełny s. 12, 274 [2]; egz. posiadany s. 1- 12, 1- 102, 103-274 [1-2];

Strona  jednokolumnowa, bez ramki; druk jednobarwny.
2010-10-09 | 000016
Oktoich nutowy,  Miejsce i  data druku  nieujawnione,  4º,
egz. posiadany     [-9] 1-139
Pochodzenie: Nieznane

Strona jednokolumnowa; druk jednobarwny;  Zawiera zapis nutowy ośmiu
2010-10-09 | 000017
Oktoich, Lwów 1671, Drukarnia Bracka, 4o.
Egz. pełny k. [4] 297 ; egz. posiadany [1-4] 1-297
Pochodzenie: Bielanka, Cerkiew p.w. Opieki Matki Bożej

Strony jednokolumnowe bez ramki; druk dwubarwny. Okładka twarda, skórzana
2010-10-09 | 000018
Czasosłow, Kijów 1742, Drukarnia Pieczerskiej Ławry, 2o.
Egz. pełny k. [3] 378 ; egz. posiadany 1-373
Pochodzenie: Sanok, cerkiew p.w. Położenia Ryzy Bogarodzicy

Strona jednokolumnowa, w ramce z linii (od góry
2010-10-09 | 000019
Psałterz,  Miejsce i  data druku  nieujawnione,  4º.
Pochodzenie: Nieznane

Prawdopodobnie druk kijowski. Strona jednokolumnowa bez ramki; druk jednobarwny. Ciekawe inicjały, winietki, finaliki. Okładka twarda
2010-10-09 | 000020
Psałterz, Poczajów 1763, Drukarnia Poczajewskiej Ławry, 4o.
Egzemplarz pełny k. [6] 226; egz. eksponowany [1-6] 1-225
Pochodzenie: Leszczyny, cerkiew św. Łukasza Ewangelisty

Strona jednokolumnowa w ramce z linii (od góry
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2019. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio