2010-10-09 |
Liturgia św. Jana Chryzostoma, Miejsce i  data druku  nieujawnione,  2º.
egz. Posiadany s. 1-76
Pochodzenie: Kwiatoń, cerkiew św. Paraskiewy Serbskiej

Strona mieszane, jedno i dwukolumnowe, bez ramki; druk
2010-10-09 |
Czasosłow, Lwów 1642, Drukarnia Bracka, 4o.
Egz. pełny k. [8] 276+278 [4] ; egz. posiadany [8] 276+272
Pochodzenie: Gładyszów, cerkiew p.w. św. Michała Archanioła.

Strona jednokolumnowa, w ramce (na kartach
2010-10-09 |
Apostoł , Poczajów 1759, Drukarnia Poczajowskiej Ławry, 2o.
Egz.pełny k. [7], 237; egz. eksponowany pełny [1-7] 1- 237
Pochodzenie: Leszczyny, cerkiew pw. św. ap. i ew. Łukasza

Strona jednokolumnowa zasadniczo od góry
2010-10-09 |
Apostoł, Lwów 1696, Drukarnia Bracka, 2o.
Egz. pełny k. [13] 245 ; egz. posiadany [2-13] 1-244
Pochodzenie: Grybów, cerkiew p.w. Soboru Przenajświętszej Bogarodzicy

Strona jednokolumnowa w ramce z trzech stron (góra,
2010-10-09 |
Mineja Świąteczna, Lwów 1638, Drukarnia Bracka, 2o.
Egz. pełny k. [8] 637; egz. posiadany T. 1: 2 – 284, T. 2: 286-636
Pochodzenie: Nieznane (Sanok?).

Posiadany egzemplarz rozdzielony jest na dwa bloki ksiąg i wtórnie oprawiony
2010-10-09 |
Mineja Świąteczna, Lwów 1694, Drukarnia Bracka, 2o.
Egz. pełny k. [8] 671 [1] ; egz. posiadany [1-8] 1-630
Pochodzenie: Ropki, cerkiew p.w. Opieki Matki Bożej

Strona zasadniczo dwukolumnowa bez ramki; druk dwubarwny. Okładka
2010-10-09 |
Akatysty, Lwów 1699, Drukarnia Bracka, 4o.

Egz. pełny k. [1] 248 ; egz. posiadany 68-69, 147- 178, 178-209 ; 216-243
Pochodzenie: Nieznane
 

Strona jednokolumnowa w ramce prostej z linii, od góry
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio