Konkurs poezji łemkowskiej
2010-07-15 | V Ogólnopolski Konkurs Recytacji Poezji Łemkowskiej
29 maja w budynku Ośrodka Kultury Prawosławnej w Gorlicach odbył się V Ogólnopolski Konkurs Recytacji Poezji Łemkowskiej uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Konkurs finałowy zgodnie z regulaminem poprzedzony był wewnątrzszkolnymi eliminacjami które zakończyły się końcem marca. Eliminacje wyłoniły po dwóch uczestników w każdej kategorii reprezentujących poszczególne szkoły i  punkty nauczania j. łemkowskiego. Ostatecznie w konkursie finałowym udział wzięło 64 osoby, w całym zaś cyklu przeszło 100 osób. Uczestnicy pochodzili z województw: małopolskiego, podkarpackiego   i dolnośląskiego.  Każdy uczestnik konkursu przygotował recytację dwóch wierszy różnych łemkowskich poetów, powstałych w dowolnym okresie.  Co najmniej jeden wiersz musiał być recytowany w j. łemkowskim. Ponadto w kategorii szkół gimnazjalnych jeden z wierszy musiał być autorstwa Iwana Rusenki, wybitnego poety łemkowskiego, którego okrągłe rocznice – 120. urodzin i 50. śmierci – w tym roku przypadają.

W jury finałowych przesłuchań zasiedli: biskup gorlicki Paisjusz, Maria Grycz - nauczyciel, Ludmiła Lorczyk- nauczyciel i Piotr Trochanowski vel Petro Murianaka – poeta łemkowski.

Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach:

Szkoły podstawowe:
kl. 1-2:

    * Irena Horbal (SP w Bodakach, nauczyciel Mirosława Dubec)
    * Magdalena Tacyn (Punkt nauczania j. łemkowskiego przy MZS nr 5 w Gorlicach, nauczyciel Mirosława Dubec)
    * Dawid Lorczyk (Punkt nauczania j. łemkowskiego przy MZS nr 5 w Gorlicach, nauczyciel Mirosława Dubec)

kl. 3-4:

    * Alaksandra Bajus (SP w Gładyszowie, nauczycie Danuta Dziubyna)
    * Paweł Kobasa (SP w Bodakach, nauczyciel Mirosława Dubec)
    * Anna Wirchniańska (SP w Gładyszowie, nauczycie Danuta Dziubyna)

kl. 5-6:

    * Wasyl Droździak (ZS w Ropicy Polskiej, nauczyciel ks. Roman Dubec)
    * Anna Kopcza (SP w Gładyszowie, nauczycie Danuta Dziubyna)
    * Łukasz Kopcza (Punkt nauczania j. łemkowskiego przy MZS nr 5 w Gorlicach, nauczyciel Mirosława Dubec)

Gimnazjum:

    * Dariusza Kopcza (Gimnazjum w Uściu Gorlickim, nauczyciel ks. Andrzej Grycz)
    * Joanna Pelak (Gimnazjum w Lubinie, nauczyciel ks. Bogdan Repeła)
    * Jan Tacyn (Punkt nauczania j. łemkowskiego przy MZS nr 5 w Gorlicach, nauczyciel Mirosława Dubec).

Realizację konkursu dofinansował Departament Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA i Urząd Miasta Gorlice.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio