2016-11-08 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
Spis Treści

 

ALEXANDER CAP

Kain – Abel a Set – dve cesty rozvoja civilizacie

Biblicko-exegeticky vyklad 1Mjž 4, 1-8 ..............................................................5

ALEXANDER CAP

Kain – Abel a Set – dve cesty rozvoja civilizacie II

Biblicko-exegeticky vyklad 1Mjž
2018-05-11 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
ALEXANDER CAP „Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije!“ (2Mjž 20, 7) ........................6

ALEXANDER CAP Učenie Koránu o Stvoriteľovi a stvorenstve, o raji a páde do hriechu. O Kainovi a Ábelovi, o Noachovi a potope a o stavbe veže ...............................1
2017-12-01 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

prof. ThDr. Alexander CAP, CSc.

Tolerovana a zakazana magia v Starom Zakone ................................................5

Dr.h.c. prof. ThDr. Radim Pulec – KRYŠTOF, PhD.

Совесть в Новом Завете ................................................................................12

prof. Олег
2017-12-01 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TRECI

 

ALEXANDER CAP

Potopa. (Biblicko-exegetický komentár na 1Mjž 7, 17-24) .................................5

ALEXANDER CAP

Koniec potopy. (Biblicko-exegetický komentár na 1Mjž 8, 1-14) ......................11

ŠTEFAN PRUŽINSKÝ

Biblické učenie
2017-08-28 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

 

 

ALEXANDER CAP

Vstup Noeho rodiny a zvierat do archy.

(Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 7, 1–9) .................................................5

ALEXANDER CAP

Potopa. (Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 7, 10–16) ..............................19

ŠTEFAN
2017-05-08 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Patristicka exegeza Svateho Pisma podľa Rimsko-katolickej cirkvi ...................5

ALEXANDER CAP

Egyptske chramy – pyramidy a ucta k zomrelym – kult predkov ......................8

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Biblicke učenie o ľudskej voli ako kormidle života ...................................1
2016-07-18 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
Spis Treści

ALEXANDER CAP

Vzťah božstiev a človeka v pohanskom prostredi

obklopujucom Izraelsky narod .............................................................................5

ALEXANDER CAP

Putujuci Boh v Starom Zakone ...........................................................................9

ŠTEFAN PRUŽINSK
2016-04-19 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
2015-11-17 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
Spis Treści:

 

JAN ŠAFIN

Čo je to Kniha Spravodliveho? ............................................................................5

Biskup PAISJUSZ (PIOTR MARTYNIUK)

Podział obowiązkow kleru ..................................................................................14

ALEXANDER CAP

Povod
2015-07-09 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
A. CAP Pokušenie a pád – výklad na 1Mjž 3, 1–7 .....................................5

Š. PRUŽINSKÝ Biblické učenie o ospravedlnení prostredníctvom živej

viery preukázanej skutkami…………........................................................23

J. HUSÁR
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2019. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio