2016-11-08 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
Spis Treści

 

ALEXANDER CAP

Kain – Abel a Set – dve cesty rozvoja civilizacie

Biblicko-exegeticky vyklad 1Mjž 4, 1-8 ..............................................................5

ALEXANDER CAP

Kain – Abel a Set – dve cesty rozvoja civilizacie II

Biblicko-exegeticky vyklad 1Mjž
2023-12-18 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Piata rana: mor dobytka. Šiesta rana: vredy

(Biblicko-exegetický komentár na 2Mjž 9, 1-12) ................................................5

ALEXANDER CAP

Siedma rana krupobitie

(Biblicko-exegetický komentár na 2Mjž 9, 13-35) .............................................2
2020-11-25 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Jakubov návrat do Bételu (Biblicko-exegetický komentár na 1Mjž 35, 1-15) ............4

ALEXANDER CAP

Benjaminovo narodenie a Ráchelina smrť (Biblicko-exegetický komentár 1Mjž 35, 16-29).......21

ŠTEFAN PRUŽINSKÝ

Vplyv zdržanlivosti
2019-09-12 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TRESCI

ALEXANDER CAP

Nachorovo potomstvo

(Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 22, 20-24)..............................................4

ALEXANDER CAP

Sarina smrť a kupa dedičnej hrobky

(Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 23, 1-20)................................................8
2019-05-08 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Abrahamova pohostinnosť a nove zasľubenie o Izakovi.

(Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 18, 1-15) ...............................................4

ALEXANDER CAP

Odchod do Sodomy. (Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 18, 16-21) ..........19

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Biblicke učenie
2018-05-11 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
ALEXANDER CAP „Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije!“ (2Mjž 20, 7) ........................6

ALEXANDER CAP Učenie Koránu o Stvoriteľovi a stvorenstve, o raji a páde do hriechu. O Kainovi a Ábelovi, o Noachovi a potope a o stavbe veže ...............................1
2017-12-01 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

prof. ThDr. Alexander CAP, CSc.

Tolerovana a zakazana magia v Starom Zakone ................................................5

Dr.h.c. prof. ThDr. Radim Pulec – KRYŠTOF, PhD.

Совесть в Новом Завете ................................................................................12

prof. Олег
2017-12-01 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TRECI

 

ALEXANDER CAP

Potopa. (Biblicko-exegetický komentár na 1Mjž 7, 17-24) .................................5

ALEXANDER CAP

Koniec potopy. (Biblicko-exegetický komentár na 1Mjž 8, 1-14) ......................11

ŠTEFAN PRUŽINSKÝ

Biblické učenie
2017-08-28 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

 

 

ALEXANDER CAP

Vstup Noeho rodiny a zvierat do archy.

(Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 7, 1–9) .................................................5

ALEXANDER CAP

Potopa. (Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 7, 10–16) ..............................19

ŠTEFAN
2017-05-08 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Patristicka exegeza Svateho Pisma podľa Rimsko-katolickej cirkvi ...................5

ALEXANDER CAP

Egyptske chramy – pyramidy a ucta k zomrelym – kult predkov ......................8

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Biblicke učenie o ľudskej voli ako kormidle života ...................................1
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio