2022-11-19 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI  

ALEXANDER CAP

Mojžišov n{vrat do Egypta (Biblicko-exegetický koment{r na 2Mjž 4, 18-31)................4

ALEXANDER CAP

2022-11-19 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Mojžišovo povolanie (Biblicko-exegetický koment{r na 2Mjž 3, 1-22)................4

ALEXANDER CAP

Dialóg Mojžiša s Bohom (Biblicko-exegetický koment{r na 2Mjž 4, 1-17) .......40

JÁN HUSÁR

Biblia, ekológia a konzum ..................
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2023. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio