2022-03-03 | doc. ThDr. Štefan ŠAK, PhD.
2022-01-17 | ThDr. Pavol KOCHAN, PhD. ThDr. Ján PILKO, PhD.
ÚVOD ............................................................................................... 6

CHÁPANIE MANŽELSTVA A RODINY V OBDOBÍ

STAREJ ZMLUVY .......................................................................... 7

Egypt ............................................................................................. 7

Grécko .
2021-12-16 | ThDr. Ján PILKO, PhD.
OBSAH

ÚVOD ................................................................................... 6

MEDZI NEBOM A ZEMOU ............................................ 8

„NEKRVAVÁ OBEŤ“ ...................................................... 23

EUCHARISTIA A JEJ ESCHATOLOGICKÝ

CHARAKTER ...................................................................
2021-11-16 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Faraónové sny (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 41, 1-36) .......................4

ALEXANDER CAP

Jozef spr{vcom nad Egyptom (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 41, 37-57)............................................31

JÁN HUSÁR

Pochvala Presvätej
2021-10-27 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.)
 

SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Jozefove sny (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 37, 1-11) ..........................4

ALEXANDER CAP

Bratia predajú Jozefa (Biblicko-exegetický koment{r na 1 Mjž 37, 12-36) .......24

JÁN HUSÁR

Bohoslužobné použitie piatich Mojžišových
2021-05-07 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI  

ALEXANDER CAP

Rodokmeň Ezauov (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 36, 1-19).................4

ALEXANDER CAP

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio