2020-12-07 | prot. Štefan Pružinský
2020-11-25 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Jakubov návrat do Bételu (Biblicko-exegetický komentár na 1Mjž 35, 1-15) ............4

ALEXANDER CAP

Benjaminovo narodenie a Ráchelina smrť (Biblicko-exegetický komentár 1Mjž 35, 16-29).......21

ŠTEFAN PRUŽINSKÝ

Vplyv zdržanlivosti
2020-09-18 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Jakubovo zmierene s Ezauom (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 33, 1-16)......................................4

ALEXANDER CAP

Pomsta nad Sichemom za Dinu II. (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 34, 20-31) ..........................20

JÁN HUSÁR

Exegéza
2020-05-13 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD.
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Jakub vracia Ezauovi jeho požehnanie (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 32, 13).................4

ALEXANDER CAP

Jakubovo posolstvo a modlitba. (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 32, 4-22)......................9

JáN HUSáR
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2021. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio