2019-09-12 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TRESCI

ALEXANDER CAP

Nachorovo potomstvo

(Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 22, 20-24)..............................................4

ALEXANDER CAP

Sarina smrť a kupa dedičnej hrobky

(Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 23, 1-20)................................................8
2019-05-08 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Abrahamova pohostinnosť a nove zasľubenie o Izakovi.

(Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 18, 1-15) ...............................................4

ALEXANDER CAP

Odchod do Sodomy. (Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 18, 16-21) ..........19

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Biblicke učenie
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2019. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio