2018-12-14 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD.
SPIS TREŚCI

prof. ThDr. Alexander CAP, CSc.

Jeruzalemský chrám a jeho dejiny .......................................................................6

Ks. Piotr FIEDORUK

O życiu pozagrobowym w Piśmie Świętym i
2018-11-28 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP Obriezka znamením Božej zmluvy (Biblicko-exegetický výklad na 1Mjž 17,1-14 ................................5

ALEXANDER CAP Zasľúbenie o Iżákovi (Biblicko-exegetický komentár na 1Mjž 17, 15-27) .........................................19

ŠTEFAN PRUŽINSKÝ Biblické
2018-08-20 | doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.)
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Nočné videnie Boha. Hospodinova zmluva s Abrahamom (Biblicko-exegetický výklad na 1Mjž 15, 1-6)..........................5

ALEXANDER CAP

Hospodinova zmluva s Abrah{mom (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 15, 7- 21)............................................17

ŠTEFAN PRUŽINSKÝ
2018-05-11 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
ALEXANDER CAP „Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije!“ (2Mjž 20, 7) ........................6

ALEXANDER CAP Učenie Koránu o Stvoriteľovi a stvorenstve, o raji a páde do hriechu. O Kainovi a Ábelovi, o Noachovi a potope a o stavbe veže ...............................1
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio