2016-11-30 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (red.)
2016-07-18 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
Spis Treści

ALEXANDER CAP

Vzťah božstiev a človeka v pohanskom prostredi

obklopujucom Izraelsky narod .............................................................................5

ALEXANDER CAP

Putujuci Boh v Starom Zakone ...........................................................................9

ŠTEFAN PRUŽINSK
2016-06-03 | Interdisciplinárny zborník
Redakčná rada:

Mgr. Lucia Drotárová,PhD.

Mgr. Ján Želonka, PhD.

Mgr. Peter Chren

Mgr. Martin Kažimír

Mgr. Monika Šavelová

Mgr. Igor Tyšš

Recenzenti:

prof. PhDr Daniela Müglová, Csc.

prof. Natália Muránska, PhD
2016-04-19 | doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.)
Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2021. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio