PRAWOSŁAWNY BIBLIJNY ALMANACH III/2023
data wydania: 2023-12-18 autor: doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.) ISBN: 978-83-63055-51-6 wydanie: 1 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Piata rana: mor dobytka. Šiesta rana: vredy

(Biblicko-exegetický komentár na 2Mjž 9, 1-12) ................................................5

ALEXANDER CAP

Siedma rana krupobitie

(Biblicko-exegetický komentár na 2Mjž 9, 13-35) .............................................20

ŠTEFAN PRUŽINSKÝ

Analýza dôsledkov hedonistického vzťahu k materiálnym hodnotám

v kontente Jk 5, 1 ...............................................................................................40

JÁN HUSÁR

Traja nerozumní muži

(exegéza Evanjelií 25. až 27. nedele po Päťdesiatnici) ......................................47

ŠTEFAN ŠAK

Spoveď a jej miesto v procese terapie duše ........................................................57

PETER KORMANÍK

Budovanie duchovného chrámu veriaceho kresťana podľa vzoru

viditeľného chrámu. „Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží

prebýva vo vás?“ (1Kor 3, 16) ...........................................................................64

PETER KORMANÍK

Slovo o namáhajúcich sa a preťažených ............................................................71

JÁN PILKO

Pohľad na katechézu v listoch svätých apoštolov ..............................................78

PAVOL KOCHAN

Krátky pohľad do triadologického obsahu XVI. homílie

svätého Vasiľa Veľkého .....................................................................................85

MYKHAYLO TEMNOV

Тайны творения: человек и семиотические уроки

от растений ....................................................................................................91

MIROSLAV KAZÍK

Autodeklarácia religiozity žiakov 2. stupňa základnej školy

vo vybraných obciach okresu Piešťany ...........................................................114

EDUARD NEUPAUER

Bible v českých zemích do XV. století.

K počátkům české vzdělanosti .........................................................................129

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio