PRAWOSŁAWNY BIBLIJNY ALMANACH II/2022
data wydania: 2022-11-19 autor: doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.) nakład: 0 ISBN: ISBN 978-83-63055-47 cena: 0 PLN liczba stron: 0 wydanie: 0 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
SPIS TREŚCI  

ALEXANDER CAP

Mojžišov n{vrat do Egypta (Biblicko-exegetický koment{r na 2Mjž 4, 18-31)................4

ALEXANDER CAP

Mojžiš pred faraónom (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 5, 1-23)............23

ŠTEFAN PRUŽINSKÝ

Mimoriadna z{važnosť hriechu duchovného a telesného cudzoložstva .............45

ŠTEFAN ŠAK

Manželstvo v kontexte p{du našich prarodičov .................................................54

JÁN PILKO

Život kresťanov v katakomb{ch..........................................................................65

KAREL SOUKAL

Penologie jako věda vs l{ska a Evangelium (duchovní pohled bývalého pravoslavného vězeňského kaplana do z{kulisí věznice).............................................................................................77

VILIAM KIMÁK

Boj s pokušeniami pod vplyvom Božieho pôsobenia .........................................107

Ot{zka o viere (preklad) ...................................................................................114

O nevyhnutnosti skúmať kresťanovi duch učenia predkladanými rôznymi učiteľmi viery (preklad) .........131

Úvaha o tom, prečo myšlienka o smrti zachvacuje ľudí trýznivým strachom

(V čom tkvie strach pred smrťou?) (preklad) ..................................................149

 

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio