Biblicko – teologický pohľad na kresťanskú rodinu ako východisko pre spoločenskú krízu
data wydania: 2022-01-17 autor: ThDr. Pavol KOCHAN, PhD. ThDr. Ján PILKO, PhD. nakład: 0 ISBN: ISBN 978-83-63055-65 cena: 0 PLN liczba stron: 0 wydanie: 1 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
ÚVOD ............................................................................................... 6

CHÁPANIE MANŽELSTVA A RODINY V OBDOBÍ

STAREJ ZMLUVY .......................................................................... 7

Egypt ............................................................................................. 7

Grécko ........................................................................................... 9

Rodina na stránkach Svätého Písma ..................................... 12

Kresťanská rodina je lúčom svetla v temnom období

spoločnosti ................................................................................. 18

Problematika súčasnej kresťanskej rodiny ......................... 21

Úcta v rodine .............................................................................. 26

Biblicko-teologické ponímanie úlohy ženy v kresťanskom

manželstve ................................................................................. 29

Výchova detí a duchovný život v rodine kňaza .................. 34

Výchova podľa svätého Jána Zlatoústeho ............................ 37

Duchovné poučenia Svätého Jána Zlatoústeho .................. 39

Poučenie svätého Jána Zlatoústeho otcom o rozprávaní

príbehov zo Svätého Písma..................................................... 42

Súčasná výchova detí v kresťanskej rodine ........................ 45

NÁSTRAHY A NEBEZPEČENSTVÁ VPLÝVAJÚCE NA

ŽIVOT V KRESŤANSKEJ RODINE......................................... 53

Patologické javy v kresťanskej rodine a ich príčiny .......... 55

Povery a oslavy rôznych „pohanských“ sviatkov .............. 65

Halloween .................................................................................. 65

Zoznam bibliografických odkazov: ...................................... 70

Register ........................................................................................... 76

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio