PRAWOSŁAWNY BIBLIJNY ALMANACH III/2021
data wydania: 2021-11-16 autor: doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.) ISBN: 978-83-63055-69-1 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Faraónové sny (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 41, 1-36) .......................4

ALEXANDER CAP

Jozef spr{vcom nad Egyptom (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 41, 37-57)............................................31

JÁN HUSÁR

Pochvala Presvätej Bohorodičky – biblick{ úcta k žene......................................56

PETER KORMANÍK

Dobrý Samarit{n. Evanjeliové podobenstvo (Lk 10, 25 – 37)............................64

JÁN ŠAFIN

Prečo Rusko? ......................................................................................................72

ŠTEFAN ŠAK

Veľké tajomstvo manželstva v soci{lnom kontexte sp{sy človeka......................77

VÁCLAV JEŽEK

Can one gather the Church (Acts: 14:27)? The Holy Spirit as gatherer of the Church – Biblical exegesis ........................................................................83

ANNA KUBICOVÁ

Počatie svätého J{na Krstiteľa............................................................................89

ĽUBOŠ SAVČAK

N{sledky hriechu pozorovateľné vo vzťahu človeka a Boha...............................95

VILIAM KIMÁK

Boj s v{šňami – cesta k Božej blahodati............................................................101

KAREL SOUKAL Reflexe biblického textu z knihy Izaj{š (6. kapitola) ........................................110

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2022. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio