PRAWOSŁAWNY BIBLIJNY ALMANACH I/2021
data wydania: 2021-05-07 autor: doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.) ISBN: 978-83-65055-73-8 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
SPIS TREŚCI  

ALEXANDER CAP

Rodokmeň Ezauov (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 36, 1-19).................4

ALEXANDER CAP

Rodokmeň Ezauov II. (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 36, 20-43) ........17

JÁN ŠAFIN

Filozofia dejín v Biblii a v novoveku ..................................................................30

JÁN HUSÁR

Zápas o ikonu v období od roku 787 po 843 (historický náčrt) ..........................44

MAROŠ ŠIP

Spiritu{lne hodnotenie v paliatívnej starostlivosti ............................................57

MILAN PETRISKO

Vtelenie Boha Slova cez prizmu Biblie, svätootcovského ponímania a bohoslužobných textov.....................................................................................67

ANNA KUBICOVÁ

Narodenie sv. Jána Krstiteľa v hymnografii ......................................................74

ĽUBOŠ SAVČAK

Krátky teologicko-patristický náhľad do tématiky vzniku vášní .......................82

MARIÁN FEĎO

Svetská a duchovná moc. Podľa slov sv. apoštola Pavla z biblického, patristického a filozofického hľadiska .............................................89

SERGII RYBAK

Миссионерская деятельность митрополита Московского Филарета (Дроздова).....................................101

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2022. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio