PRAWOSŁAWNY BIBLIJNY ALMANACH III/2020
data wydania: 2020-11-25 autor: doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.) nakład: 0 ISBN: 978-83-63055-44-8 cena: 0 PLN liczba stron: 0 wydanie: 1 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Jakubov návrat do Bételu (Biblicko-exegetický komentár na 1Mjž 35, 1-15) ............4

ALEXANDER CAP

Benjaminovo narodenie a Ráchelina smrť (Biblicko-exegetický komentár 1Mjž 35, 16-29).......21

ŠTEFAN PRUŽINSKÝ

Vplyv zdržanlivosti a nezdržanlivosti na duchovný a morálny stav človeka ...........36

JáN HUSáR

Biblick{ exegéza v západnej časti Rímskej ríše prvých štyroch storočí .............48

PETER KORMANÍK

Nevyhnutnosť Božej blahodate pre zachovanie právd viery v Cirkvi ................52

JáN ŠAFIN

O Bessarionovi Nikejskom, Ferraro-florentskom koncile a vtedajšom Západe .........61

VáCLAV JEŽEK

Khomiakov and his ecclesiological ideology – some observations ......................78

EDUARD NEUPAUER

Славянские рукописи в Папском восточном институте в Риме ...........85

FERDINAND KORN

Rané kresťanstvo v súvislostiach a v pilieroch ..................................................94

ANDREA TOLNAYOV[

Sloboda podľa sv. Siluána Atoského.................................................................106

MILAN PETRISKO

Príprava na prijatie Mesiáša v biblicko-liturgickom kontexte ........................111

ANNA KUBICOVá – ANDREJ DUPEJ

Sv. evanjelista Lukáš – Izagogika (Lk 1, 1- 4)..................................................118

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2021. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio