PRAWOSŁAWNY BIBLIJNY ALMANACH II/2020
data wydania: 2020-09-18 autor: doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.) ISBN: 978-83-63055-41-1 wydanie: 1 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Jakubovo zmierene s Ezauom (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 33, 1-16)......................................4

ALEXANDER CAP

Pomsta nad Sichemom za Dinu II. (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 34, 20-31) ..........................20

JÁN HUSÁR

Exegéza Svätého Písma v starobylých centr{ch kresťanskej vzdelanosti .................................................33

JÁN ŠAFIN

Hľadanie historického Isusa v z{padnom bohosloví .................................................................................40

JÁN ŠAFIN

Rusk{ literatúra, ezoterizmus, okultizmus, m{gia a hermetizmus na konci 19. a začiatkom 20. st. ........59

VÁCLAV JEŽEK

The cosmology of Philo of Alexandria – some aspects ..............................................................................76

АРТУР АЛЕКСЕЮК

Człowiek nienarodzony w poglądach starożytnych Greków i Rzymian ..................................................117

EDUARD NEUPAUER

K biblické řečtině ......................................................................................................................................144

FERDINAND KORN

Augustinus Aurelius, zakladateľ kresťanského učenia o prirodzenom práve...........................................151

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2021. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio