PRAWOSŁAWNY BIBLIJNY ALMANACH I/2020
data wydania: 2020-05-13 autor: doc. ThDr. Ján Husár, PhD. nakład: 0 ISBN: 978-83-63055-42-4 cena: 0 PLN liczba stron: 0 wydanie: 0 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Jakub vracia Ezauovi jeho požehnanie (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 32, 13).................4

ALEXANDER CAP

Jakubovo posolstvo a modlitba. (Biblicko-exegetický koment{r na 1Mjž 32, 4-22)......................9

JáN HUSáR

Exegéza Starého Zákona v prvých dobách kresťanstva ........................................................24

ANDREA TOLNAYOV[ – ŠTEFAN MIDA

Zákon v ponímaní Evanjelia ..............................................................................................30

ANDREA TOLNAYOV[ – ŠTEFAN MIDA

Zákon v ponímaní apoštolských skutkov a listov ..................................................................38

MILAN PETRISKO

Biblická exegéza niektorých momentov Narodenia Isusa Christa II. .......................................46

АРТУР АЛЕКСЕЮК

Допомога людям з депресивною поведінкою в православному пасторському консультуванні

– деякі зауваження ......................................................................................................52

EDUARD NEUPAUER

Svatý Martin z Bragy o Slovanech ..................................................................................65

FERDINAND KORN

Tomáš Akvinský, teológ, filozof, právny teoretik ...............................................................71

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio