BIBLIA A WSPÓŁCZESNOŚĆ” – TEOLOGICZNE, KANONICZNE, SOCJALNE I SPOŁECZNE PRZESŁANIE BIBLII DLA WSPÓŁCZESNOŚCI IV. rocznik
data wydania: 2019-12-08 autor: doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. (ed.) ISBN: 978-83-63055-40-0 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
SPIS TREŚCI

doc. ThDr. Štefan PRUŽINSKÝ, PhD.

Príčiny sporov v medziľudských vzťahoch podľa učenia

svätého apoštola Jakuba (referat zaproszony) .....................................................5

prof. ThDr. Alexander CAP, CSc.

Jakubov útek do Mezopotámie a jeho sen (Biblicko-exegetický komentar

na 28. kapitolu knihy Genezis) (referat zaproszony) ................................................13

doc. ThDr. Štefan ŠAK, PhD.

Svadobná hostina v kontexte svätej tajiny manželstva (referat zaproszony)…...........42

doc. ThDr. Ján HUSÁR, PhD.

Svätý apoštol Pavol a jeho prínos pre biblickú exegézu (referat zaproszony)................50

иерей Андрей ПЕТРУСЕВИЧ, кандидат богословия

Изучение Библии в рамках прихода: объединения, проповеди, беседы …....57

Ks. dr Artur ALEKSIEJUK

Принципы православного воспитания в духе Евангелия ............................62

ks. protodiakon Rafał DMITRUK

Bogogłasnik – zbiór pieśni pobożnych ..............................................................75

doc. ThDr. Miroslav ŽUPINA, PhD.

Sväté Písmo v učení svätého Symeona Nového Teológa ..................................79

протоієрей Oleksandr YURINA

Патриарх Никон в религиозно-богословской традиции

древнерусского общества ................................................................................88

ThDr. Pavol KOCHAN, PhD.

Sedem asketických pojednaní svätého Makária Veľkého: 1. Pojednanie

 – očistenie srdca (biblické východiská) .......................................99

ThDr. Ján PILKO, PhD.

Potreba eucharistickej rekatechizácie v súčasnosti .........................................106

Mgr. Peter SAVČÁK, PhD.

Biblická povaha soteriológie a christológie svätého Cyrila Jeruzalemského ............113

Mgr. Marián DERCO, PhD.

Sväté Evanjelium a budúcnosť ľudstva .........................................................121

ThDr. Vladimír KOCVÁR, PhD.

Svätá tajina krstu z pohľadu kánonov Pravoslávnej cirkvi ...........................128

Mgr. Michaela DEMJANOVÁ

Úvahy o narcizme v súčasnosti ......................................................................134

Mgr. Milan PETRISKO

Biblická exegéza niektorých momentov Narodenia Isusa Christa

a ich patristická analýza .................................................................................140

Mgr. Anna KUBICOVÁ

Narodenie svätého J{na Krstiteľa ...................................................................145

Mgr. Natália BUŠOVÁ

Duchovnosť a viera v súčasnej rodine ............................................................154

Marián FEĎO

Biblia nie je mýtus, ale pamäťou dejín ...........................................................160

Mikuláš PRUŽINSKÝ

Teológia vyobrazenia svätého Kríža na z{klade fresky

„Studenického raspjatia‚ ................................................................................167

Štefan PRUŽINSKÝ, najml.

Živá nádej .......................................................................................................173

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio