PRAWOSŁAWNY BIBLIJNY ALMANACH I/2019
data wydania: 2019-05-08 autor: doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.) nakład: 0 ISBN: ISBN 978-83-63055-77 cena: 0 PLN liczba stron: 0 wydanie: 1 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Abrahamova pohostinnosť a nove zasľubenie o Izakovi.

(Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 18, 1-15) ...............................................4

ALEXANDER CAP

Odchod do Sodomy. (Biblicko-exegeticky komentar na 1Mjž 18, 16-21) ..........19

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Biblicke učenie o krotkej a praktickej mudrosti ..................................................28

JAN HUSAR

O knihe spravodliveho Joba ................................................................................40

ANDREA TOLNAYOVA

Zakon podľa sv. Siluana Atoskeho .....................................................................57

ОЛЕГ СОСКИН

Библейский аспект времени и пространства

в современном мировом хозяйстве ................................................................65

PETER SAVČAK

Symeon Novy Bohoslov a sv. tajina Eucharistie................................................88

FERDINAND KORN

Свобода религиозных взглядов и вероисповедания

в Словакской республике и в международных соглашениях .......................98

EDUARD NEUPAUER

Greek codicology, \"Book archeology\" and byzantine studies ..........................110

SAMUEL LICHVAR

Hriech a jeho abnormalnosť ľudskeho žitia ......................................................121

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio