SZEMATYZM - katalog świątyń i duchowieństwa diecezji przemysko-nowosądeckiej
data wydania: 2001-01-01 wydanie: 1 typ wydawnictwa: Książka drukowana
SZEMATYZM
KATALOG lWIĄTYŃ I DUCHOWIEŃSTWA
PRAWOSŁAWNEJ DIECEZJI
PRZEMYSKO-NOWOSĄDECKIEJ
(stan na 31.12.2000r.)

OPRACOWALI
Ks. Roman Dubec
Ks. Julian Felenczak

Redaktor: Roman Dubec

Korekta: Jego Ekscelencja Arcybiskup Adam

Projekt okładki: Mirosława Dubec

Zdjęcia:
Władysław Graban
Olech Iwanusiw, Church in ruins
Archiwum wydawcy
Julian Felenczak

Skład: Agencja COPY CENTRE, Gorlice
Druk: Drukarnia KWADRAT s.c., Nowy Sącz

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio