Pravoslávny biblický zborník 1/2010
data wydania: 2010-01-01 autor: Praca zbiorowa nakład: 0 ISBN: 978-83-928613-0-0 cena: 0 PLN format książki: A4 liczba stron: 155 wydanie: 1 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

 

Editor: ThDr. Ján Husár PhD.
Redakčná rada: doc. Alexander Cap., CSc. - predseda
prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.
ThDr. Štefan Pružinský, PhD.
ThDr. Ján Husár PhD.
dr. Roman Dubec
Recenzenti: prof. ThDr. Peter Kormaník, PhD.
prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio