Pravoslávny biblický zborník 2009
data wydania: 2009-01-01 autor: Praca zbiorowa nakład: 0 ISBN: 978-913884-8-8 cena: 0 PLN format książki: A4 liczba stron: 134 wydanie: 0 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
K osobnosti svätého apoštola Pavla

Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

 

Editor  Mgr. Ján Husár PhD.
Redakčná rada doc. Alexander Cap., CSc. - predseda

prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.

ThDr. Štefan Pružinský, PhD.

Mgr. Ján Husár PhD.

dr. Roman Dubec

Recenzenti prof. ThDr. Peter Kormaník, PhD.
prof. ThDr. Ján Šafin, PhD. 

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio