Misijné štúdie
data wydania: 2009-07-01 autor: Štefan Šak liczba stron: 94 wydanie: 1 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
Existencia človeka v tomto svete má svoj jediný cieľ,ktorým je bezpochyby Božie kráľovstvo pre ktoré Boh stvoril človeka. Z toho dôvodu spoločenský život človeka sa má budovať na pravde, pretože Boh je pravda.
Kresťanstvo, ktorého misijným poslaním je ohlasovať sväté Evanjelium, nikdy nebojovalo proti kultúram jednotlivých národov, ale naopak, integruje a vnáša do nich kresťanského ducha. Boh posiela svojho Syna na tento svet, aby zachránil všetkých ľudí bez ohľadu na to, ku ktorému národu patrí. Svätá Cirkev zachováva tento evanjeliový princíp do dnešných dní, nakoľko Spasiteľ posiela svojich žiakov ku všetkým národom, aby sa stali dedičmi Nebeského kráľovstva. Touto otázkou sa veľmi vážne zaoberá aj kresťanská výchova, ktorej službou je obnova človeka vo vnútri Cirkvi, pričom berie do úvahy súčasné požiadavky človeka a adresuje evanjeliovú zvesť terajšej realite moderného sveta.
Misijná činnosť Cirkvi v Byzancii bola spočiatku orientovaná na Východ. Neskôr, v 9. storočí, sa už viac orientovala na sever, kde pohanské národy prijali kresťanstvo, čím sa posilnila sobornosť Pravoslávnej cirkvi. Veľmi významnou a úspešnou bola misia svätých bratov Cyrila a Metoda na Veľkej Morave, ako aj v okolitých krajinách.
V duchu tejto veľmi úspešnej misie a v duchu misijných zásad svätých Cyrila a Metoda sa v posledných storočiach zo strany Pravoslávnej cirkvi konali ďalšie misie na takmer všetkých kontinentoch sveta. V tejto súvislosti si pripomenieme misiu vo Fínsku, na Sibíri, Ďalekom východe, Aljaške, v Kanade, USA, Južnej Amerike, Japonsku, Číne, Kórei, Austrálii a takmer vo všetkých afrických štátoch.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio