“BIBLIA A WSPÓŁCZESNOŚĆ” – TEOLOGICZNE, KANONICZNE, SOCJALNE I SPOŁECZNE PRZESŁANIE BIBLII DLA WSPÓŁCZESNOŚCI – III. rocznik
data wydania: 2018-12-14 autor: doc. ThDr. J{n Hus{r, PhD. ISBN: 978-83-63055-78-3 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
SPIS TREŚCI

prof. ThDr. Alexander CAP, CSc.

Jeruzalemský chrám a jeho dejiny .......................................................................6

Ks. Piotr FIEDORUK

O życiu pozagrobowym w Piśmie Świętym i Tradycji Świętej .........................36

Ks. dr Artur ALEKSIEJUK

Kulturotwórcza misja Słowa Bożego. W 1155. rocznicę przybycia

świętych Cyryla i Metodego na Morawy ...........................................................48

PhDr. Monika NOVÁ, PhD.

Charitativní práce v kontextu poskytování rozvojové spolupráce

a její teologický odkaz .........................................................................................66

doc. ThDr. Štefan PRUŽINSKÝ, PhD.

Biblické učenie o pozemskej, duševnej a démonickej múdrosti

(referat zaproszony) ...........................................................................................76

doc. ThDr. Miroslav ŽUPINA, PhD.

Terapeutický charakter Pravoslávnej cirkvi v biblicko-patristickom kontexte

(I. Romanidis a H. Vlachos o terapii Cirkvi)......................................................88

prof. Олег СОСКИН, PhD.

Современная православная доктрина:

элементный анализ и базовые гипотезы

реализации ......................................................................98

doc. ThDr. Štefan ŠAK, PhD.

Pomazanie svätým myrom v biblicko-liturgickom kontexte ...........................112

doc. ThDr. Václav JEŽEK, PhD.

Prasata‚ vnější a vnitřní. Exegeze zla v příběhu o uzdravení posedlého

u evangelisty Lukáše a v kontextu proroka Izajáše (Izajáš 65 – Lukáš 8, 26–39)

(referat zaproszony) .........................................................................................122

JUDr. PhDr. ThDr. Ferdinand KORN, PhD.

Manželstvo, rodina a rodičovstvo v súčasnom európskom

civilizačnom priestore ......................................................................................129

Mgr. Peter SAVČÁK, PhD.

Paremije sviatku Christovho narodenia ...........................................................139

доц. Юрій ДАНИЛЕЦЬ, PhD.

Мадяризація, латинізація та економічні

фактори як причинивідновлення

православ’я в Австро-Угорщині

на поч. ХХ ст.............................................................................................145

доц. Василь В. МІЩАНИН, PhD.

Атеїстична пропаганда на Закарпатті

в 1950-x роках .................................................................................................162

doc. ThDr. Ján HUSÁR, PhD.

Lazar, poď von!‚ (Fragment príbehu z Jn 11, 1–45)

(referat zaproszony)..........................................................................................189

ThDr. Vladimír KOCVÁR, PhD.

Apoštolské ustanovenia a kánon kníh Svätého Písma......................................196

Mgr. Ján PILKO, PhD.

Starozákonné predobrazy Svätej Eucharistie ...................................................201

ThDr. Pavol KOCHAN, PhD.

Historicko-kritická metóda výkladu Svätého Písma

v diele svätého Efréma Sýrskeho.......................................................................207

Mgr. Lukáš PERNÝ

Sociálny odkaz Kristovho učenia a biblické citáty

vo vybraných sociálnych utópiách ..................................................................214

Mgr. Marián DERCO

O láske vo Svätom Evanjeliu ...........................................................................236

PhDr. Samuel LICHVÁR

Biblia ako n{stroj v psychoterapii ....................................................................242

Mgr. Veronika KOMÁROVÁ

Kresťanská perspektíva poradenstva a psychoterapie.......................................247

Mgr. Natália BUŠOVÁ

Vypočuj blížneho svojho... ...............................................................................257

PhDr. Erika CHOVANCOVÁ

Prínos kresťanských organiz{cií v primárnej prevencii...................................264

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio