PRAWOSŁAWNY BIBLIJNY ALMANACH I/2018
data wydania: 2018-05-11 autor: doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.) ISBN: 978-83-63055-34-9 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
ALEXANDER CAP „Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije!“ (2Mjž 20, 7) ........................6

ALEXANDER CAP Učenie Koránu o Stvoriteľovi a stvorenstve, o raji a páde do hriechu. O Kainovi a Ábelovi, o Noachovi a potope a o stavbe veže ...............................10

ŠTEFAN PRUŽINSKÝ Ekológia prírody a ľudského ducha podľa učenia svätého apoštola Jakuba .......15

PETER KORMANÍK „Ja som prišiel na svet ako svetlo“ (Jn 12, 46) ..................................................23

JÁN HUSÁR Sociálna problematika v knihách malých prorokov (Kniha proroka Avakuma) .................................................................................36

JÁN HUSÁR „Zakchej, zostúp rýchlo dolu“ (Fragment príbehu z Lk 19, 1, 10) ...................42

MÁRIO BLAHOTA Exodus (11. časť)................................................................................................46

MÁRIO BLAHOTA Exodus (12. časť)................................................................................................52

ОЛЕГ СОСКИН Истоки формирования христианской экономической доктрины ..........59

MÁRIA MACHALOVÁ Človek a súčasnosť .............................................................................................76

FERDINAND KORN Cyrilometodejské duchovné dedičstvo a preambula Ústavy Slovenskej republiky ........................................................83

ANDREA TOLNAYOVÁ Náčrt učenia Pravoslávnej cirkvi o sobornosti Cirkvi a jeho porovnanie s tzv. učiteľským úradom v Rímskokatolíckej cirkvi .........................................93

MAROŠ ŠIP Význam dôstojnosti človeka v paliatívnej starostlivosti .................................104

KATARÍNA ČABALOVÁ Aspekty vývoja sociálnej práce z pohľadu Cirkvi ............................................114

LUCIA DROTÁROVÁ – NATÁLIA BUŠOVÁ Percepcia potreby sociálnej diagnostiky u študentov magisterského štúdia sociálnej práce na PBF PU ..............................................................................120

LÍVIA JANKOVÁ Účel trestania a trest smrti ..............................................................................130

MÁRIA ZAHATŇANSKÁ Interpersonálne vzťahy medzi členmi rodiny.........................................138

ОЛЕКСАНДР МОНИЧ Краснобрідський Свято-Духівський чоловічий монастир в 1 пол. XVIII-го на початку XX століття (за матеріалами ДАЗО) ...............................148

VERONIKA KOMÁROVÁ Digitálni domorodci a google generácia ....................................168

Załącznik na temat prawosławnej ikonografii

JÁN HUSÁR Pravoslávna ikona II. (Cirkev a umenie) .........................................................179

JÁN HUSÁR Pravoslávna ikona III. (Prvé ikony Spasiteľa a Bohomatky) ...........................187

JÁN HUSÁR Pravoslávna ikona IV. (Ranokresťanské umenie) ...........................................197

JÁN HUSÁR Krst Isusa Christa – Bohozjavenie ...................................................................205

JÁN HUSÁR Preobrazenie Isusa Christa na hore Tábor .......................................................209

 JÁN HUSÁR Vstup Hospodina Christa do Jeruzalema ........................................................215

JÁN HUSÁR Vznesenie sa Isusa Christa na nebo ................................................................220

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio