BIBLIA A WSPÓŁCZESNOŚĆ” - TEOLOGICZNE, KANONICZNE, SOCJALNE I SPOŁECZNE PRZESŁANIE BIBLII DLA WSPÓŁCZESNOŚCI - II. rocznik
data wydania: 2017-12-01 autor: doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.) ISBN: 978-83-63055-54-7 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
SPIS TREŚCI

prof. ThDr. Alexander CAP, CSc.

Tolerovana a zakazana magia v Starom Zakone ................................................5

Dr.h.c. prof. ThDr. Radim Pulec – KRYŠTOF, PhD.

Совесть в Новом Завете ................................................................................12

prof. Олег СОСКИН, PhD.

Евангелие как вечная основа для экономической жизни

человеческого общества ..................................................................................20

prof. PhDr. Maria MACHALOVA, CSc.

Z odkazu Konštantina Filozofa (inšpiracia pre edukaciu človeka) ...................31

doc. ThDr. Štefan PRUŽINSKY, PhD.

Biblical teaching about the characteristics of the God´s

and spiritual wisdom ........................................................................................40

Ks. dr Artur ALEKSIEJUK

Wychowanie do wolności – perspektywa biblijno-antropologiczna .................47

doc. ThDr. Miroslav ŽUPINA, PhD.

Biblicko-exegeticky pohľad na otazku prarodičovskeho hriechu .......................58

Ks. Piotr FIEDORUK

Walka z grzechem w świetle nauki i błogosławionego życia

św. Jana z Kronsztadu ......................................................................................70

Mgr. Gintaras SUNGAILA

Возможность контекстуальной теологии

в православной традиции ..............................................................................84

doc. ThDr. Jan HUSAR, PhD.

Učenie Knihy žalmov o Bohu ...........................................................................91

ThDr. MUDr. Miroslav ŠČERBEJ

Prorok Micheaš, jeho prorocka kniha a sučasnosť ..........................................111

ThDr. Mario BLAHOTA

Apokalypticke očakavanie u Jana predchodcu Krstiteľa a Isusa .....................130

ThDr. Pavol KOCHAN, PhD.

Theotocology in the work of St. John of Damascus

with the view on to biblical sources ................................................................139

ThDr. Vladimir KOCVAR, PhD.

Teolingvistika ..................................................................................................144

Mgr. Jan PILKO, PhD.

Cirkev v čase svatych apoštolov .....................................................................148

PhDr. et ThDr. Maroš ŠIP, PhD.

Emocionalne a duchovne potreby osob v terminalnom štadiu .......................153

PhDr. Erika CHOVANCOVA

Duchovny pohľad na zavislosti ......................................................................161

Mgr. Martin KORMANIK

Sila modlitby v živote kresťana ......................................................................170

Mgr. Veronika KOMAROVA

Patologia ducha sučasnosti? ...........................................................................175

Mgr. Natalia BUŠOVA

Duchovne, psychosocialne a fyziologicke vplyvy modlitby

v živote človeka ...............................................................................................181

PhDr. Katarina ČABALOVA

Aspekty kresťanstva na historiu paliativnej starostlivosti a umierania .........188

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio