PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK III/2016
data wydania: 2016-11-08 autor: doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.) ISBN: ISBN 978-83-63055-28 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
Spis Treści

 

ALEXANDER CAP

Kain – Abel a Set – dve cesty rozvoja civilizacie

Biblicko-exegeticky vyklad 1Mjž 4, 1-8 ..............................................................5

ALEXANDER CAP

Kain – Abel a Set – dve cesty rozvoja civilizacie II

Biblicko-exegeticky vyklad 1Mjž 4, 9-16 ..........................................................26

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Biblicke učenie o zdržanlivosti v slovach a rozpravani .....................................41

JAN HUSAR

Socialna problematika v knihach malych prorokov (Historicke pozadie

učinkovania malych prorokov) ..........................................................................47

JAN HUSAR

Socialna problematika v knihach malych prorokov

(Kniha proroka Joela) .........................................................................................53

MARIO BLAHOTA

Literarne typy v knihe Exodus (3. časť) ............................................................57 

MARIO BLAHOTA

Doba Exodu (4. časť) ........................................................................................63

VLADIMIR KOCVAR

Kanon a apokryf ................................................................................................69

MARTIN KORMANIK

Hagioterapia – terapia Bibliou ..........................................................................74

ЮРІЙ ДАНИЛЕЦЬ

„ГЛАСНИК” як джерело з історії православ’я на Підкарпатський Русі

та в Східній Словаччині (1920-1941 рр.) ......................................................79

MARIAN DERCO

Kratko z činnosti a posobenia Bratstva monastiera

prepodobneho Jova Počajevskeho v Ladomirovej ...............................................98

MIROSLAV ŠČERBEJ

Život a činnosť metropolitu Jova (Boreckeho) v obdobi zapasov

Pravoslavnej cirkvi zapadnej Rusi s uniatskou cirkvou a štatnou mocou

Rzeczipospolitej po uzavreti Brestlitovskej unie .............................................104

LUCIA DROTAROVA

Od lenivosti k lenivosti ....................................................................................128 

MAROŠ ŠIP

Bibliotherapeutischer Einfluss des Buches auf Personlichkeitsentwicklung

des Kindes (Beseitigung aggressiven Verhaltens)............................................134

MAROŠ ŠIP ALEXANDRA PEKALOVA

Aktualne otazky socialno-patologickych javov v spoločnosti ...........................146

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio