PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK II/2016
data wydania: 2016-07-18 autor: doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.) ISBN: 978-83-63055-27 wydanie: 1 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
Spis Treści

ALEXANDER CAP

Vzťah božstiev a človeka v pohanskom prostredi

obklopujucom Izraelsky narod .............................................................................5

ALEXANDER CAP

Putujuci Boh v Starom Zakone ...........................................................................9

ŠTEFAN PRUŽINSKY

O všeobecnom rozšireni hriechu vo vzťahu k človeku a spoločnosti .................14

JAN HUSAR

Kniha žalmov a jej vyznam ................................................................................20

JAN HUSAR

Nativity and Resurrection of Christ (Feast and iconography) ..........................30

MIROSLAV ŽUPINA

Dosledky padu človeka vo vzťahu muža a ženy .................................................40

MARIO BLAHOTA

Exodus (1. časť)..................................................................................................48

MARIO BLAHOTA

Rozdelenie knihy Exodus (2. časť) .....................................................................53

MARIA MACHALOVA

Ulohy ľudi v tranzite do dochodkoveho veku ....................................................58

PAVOL KOCHAN – VASYĽ KUZMYK

Vyklad 18. pravidla I. všeobecneho snemu ........................................................65

PAVOL KOCHAN

Načrt biblickych vychodisk ekleziologie svateho Vasiľa Veľkeho .......................77

BOHUSLAV KUZYŠIN

Poradenstvo so spiritualno-religioznym presahom – empiricke reflexie ...........83

MAROŠ ŠIP

Socialny pracovnik v paliativnej starostlivosti ................................................108

LUCIA DROTAROVA

Novodobe vzory: vlogeri, blogeri, youtuberi a ti ďalši ....................................120

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio