PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK III/2015
data wydania: 2015-11-17 autor: doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.) nakład: 0 ISBN: ISBN 978-83-63055-24 cena: 0 PLN liczba stron: 0 wydanie: 1 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
Spis Treści:

 

JAN ŠAFIN

Čo je to Kniha Spravodliveho? ............................................................................5

Biskup PAISJUSZ (PIOTR MARTYNIUK)

Podział obowiązkow kleru ..................................................................................14

ALEXANDER CAP

Povod Pentateuchu a jeho jednotlive literarne tradicie .....................................37

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Porovnanie kresťanskej a demonskej viery ........................................................46

MIROSLAV ŽUPINA

Život Cirkvi a jej skusenosť s vierou v kontexte triadologickej dogmy .............56

JAN HUSAR

O osobe starozakonneho proroka Micheaša .......................................................65

JAN HUSAR

Charakter prorockej služby starozakonneho proroka Micheaša ........................73

ANDREJ PETRUSEVIČ

Otazka jurisdikcie v historii Pravoslavnej Cirkvi v Československu ................82

MARIO BLAHOTA

Septuaginta v Novej zmluve (3. časť) ..............................................................95

MARIO BLAHOTA

Septuaginta v Novej zmluve (4. časť) ..............................................................99

ANDREJ DUPEJ

Vernosť, poslušnosť, čistota a radosť

v kontexte listu filipskym (Flp 2, 12–18) ........................................................105

Pravoslavny biblicky zbornik III/2015

ANDREJ DUPEJ

Timotej a Epafrodit v kontexte listu filipskym (Flp 2, 19–30) ........................115

MIROSLAV HUMENSKY

Historicky prierez prijimania inoslavnych do Pravoslavnej Cirkvi ................127

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio