PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK II/2015
data wydania: 2015-07-09 autor: doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.) ISBN: 978-83-63055-23-3 wydanie: 1 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
A. CAP Pokušenie a pád – výklad na 1Mjž 3, 1–7 .....................................5

Š. PRUŽINSKÝ Biblické učenie o ospravedlnení prostredníctvom živej

viery preukázanej skutkami…………........................................................23

J. HUSÁR Pravoslávna ikonografia ako prostriedok arteterapie    .............41

P. KORMANÍK Pokánie – účinný blahodatný prostriedok

duchovnej liečby ...............................................................................58

M. BLAHOTA Septuaginta v Novej zmluve (1. časť) ..............................86

M. BLAHOTA Septuaginta v Novej zmluve (2. časť) ..............................94

A.  DUPEJ Väznenie svätého apoštola Pavla v kontexte

listu filipským (Flp 1, 12-20) ………………………………………….....98

  1. DUPEJ Láska a túžba po Christovi svätého apoštola Pavla v kontexte
listu filipským (Flp 1, 21-26) .............................................................112

  1. DUPEJ Vernosť Evanjeliu bez strachu a vytrvalosť v kontexte listu
filipským (Flp 1, 27-30) .....................................................................120

M. MACHALOVÁ Význam edukačného sociálneho poradenstva pre ľudí ........................................................................................................127

 Ю. ДАНИЛЕЦЬ Радянська преса проти православного чернецтва

та монастирів на Закарпатті (1950-1960 рр.) .....................................136

P. SAVČAK Synaxáre prípravných nedieľ pred Veľkým Pôstom

a ich biblický kontext ........................................................................150

S. TRAPEZANLIDIS Vatikánska diplomacia (1. časť) .........................158

S. TRAPEZANLIDIS Vatikánska diplomacia     .....................................170

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio