PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK I/2015
data wydania: 2015-04-20 autor: doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.) ISBN: 978-83-63055-86-8 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna

SPIS TREŚCI

ALEXANDER CAP

Strom života a strom poznania dobra a zla - vyklad na 1Mjž 2, 9 .....................5

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Život kresťana a Boži sud v duchu zakona slobody ..........................................17

JAN HUSAR

„Dielo Ja vykonam vo vaše dni, ktoremu neuverite“ (Av 1, 5) ........................28

JAN HUSAR

„Pozdvihujem (na vas) chaldejcov, (bojovnikov),

kruty a obratny narod“ (Av 1, 6-7) ..................................................................32

MARIO BLAHOTA

Tradicia patriarchov v knihe Genesis ................................................................38

ANDREJ DUPEJ

Uvodny pozdrav v kontexte listu Filipskym (Flp 1, 1) ....................................45

Ks. biskup dr PAISJUSZ (Piotr Martyniuk)

Posłuszeństwo i podporządkowanie siebie Bogu i Cerkwi ................................53

Ks. biskup dr PAISJUSZ (Piotr Martyniuk)

Podłoże biblijne oraz tło historyczne sakramentu chrztu .................................59

RADIM PULEC – KRYŠTOF

Navrat k apoštolske podobě hospodařeni Cirkve II.

(Přehled organizačni struktury do roku 2013) .................................................69

ЮРІЙ ДАНИЛЕЦЬ

Місіонерська діяльність єпископа Дамаскина (Грданички)

на Підкарпатській Русі ...............................................................................103

SOTIRIOS TRAPEZANLIDIS

Pozicia cirkvi v Slovenskej republike ..............................................................113

SOTIRIOS TRAPEZANLIDIS

Vzťah a financovanie cirkvi vo vybranych štatoch Europskej unie ...............125

NADEŽDA SIČAKOVA

Lexikon hymnografickych terminov (4. časť) .................................................137

LENKA POPJAKOVA

Vyznam projektov zameranych na zlepšovanie pripravenosti

mladych ľudi pre trh prace a život v spoločnosti ............................................143

MARTINA KORMOŠOVA

Internetova zavislosť: pojem, druhy, symptomy, štadia

a pričiny rozvinutia, liečenie a profylaxia ......................................................150

DANIELA CEHELSKA

Postavenie mužov a žien z pohľadu kresťanstva

v kontexte manželskeho prava v minulosti a dnes ..........................................173

ZUZANA JUSKOVA

Nastrahy spoločnosti pre mladeho kresťana ...................................................190

MARTIN KORMANIK

Vyznam hospicovej starostlivosti pre človeka .................................................198

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio