„PRAWOSŁAWIE JAKO CZYNNIK ODNOWY TRADYCYJNYCH CHRZEŚCIJAŃSKICH WARTOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ (ŚWIADECTWO I MĘCZEŃSTWO)“ II. rocznik
data wydania: 2014-12-17 ISBN: ISBN 978-83-63055-87 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna

SPIS TREŚCI

Dr.h.c. doc. ThDr. KRYŠTOF (Radim Pulec), PhD.

Svatý Porfyrios a křesťanské hodnoty .................................................................5

Ks. biskup dr PAISJUSZ (Piotr Martyniuk)

Monastycyzm i kapłaństwo jako męczeństwo ..................................................19

prof. ThDr. Ján ŠAFIN, PhD.

K religióznej skúsenosti podľa otca Sergeja Bulgakova ....................................26

doc. ThDr. Alexander CAP, CSc.

Skúška Abraháma a obeta syna Izáka a jeho vyznanie viery ............................38

doc. ThDr. Štefan ŠAK, PhD.

Evanjeliová rodina ako činiteľ obnovy kresťanských hodnôt v Európe ............43

ks. prot. dr Artur ALEKSIEJUK

Archimandryta Grzegorz Peradze – świadectwo męczeństwa i świętości .......51

doc. ThDr. Štefan PRUŽINSKÝ, PhD.

Idea nekrvavého mučeníctva a vyznávačstva v dielach

archim. Sofronija Sacharovova .........................................................................64

doc. PhDr. Tomáš HANGONI, PhD.

Fenomén spravodlivosti v kontexte kresťanskej sociálnej práce .......................76

PhDr. ThDr. Maroš ŠIP, PhD.

Sociálna otázka zlého zaobchádzania s malými deťmi.

(Fenomén týrania, zneužívania a zanedbávania detí) .......................................84

doc. ThDr. Miroslav ŽUPINA, PhD.

Cirkev a potrat. Postoj Pravoslávnej cirkvi k tejto otázke

z pohľadu biblicko-patristickej tradície .............................................................96

doc. ThDr. Ján HUSÁR, PhD.

Hodnota majetku (biblický aspekt podľa dvoch príbehov) ..............................107

Mgr. Ján PILKO, PhD.

Zostúpenie Isusa Christa do podsvetia

v patristickej literatúre prvých 3. storočí .......................................................116

Mgr. Pavol KOCHAN, PhD.

Svätootcovské pomenovanie Christovej Cirkvi ...............................................124

PhDr. Daniela CEHELSKÁ

Kresťanské hodnoty v sociálnej práci v kontexte medzinárodného

etického kódexu „profesionálnych kresťanských sociálnych pracovníkov“ .....129

Mgr. Martina ŠIPOVÁ

Eutanázia ako sociálno-etický fenomén (Dôstojný odchod zo sveta?!) ...........143

Mgr. Peter SAVČAK

Pravoslávna liturgia a jej vplyv na kresťanské hodnoty

jednotlivca a spoločnosti .................................................................................150

Mgr. Martina KORMOŠOVÁ

Prázdne chrámy v Európe, alebo kresťanstvo na ústupe ................................157

Mgr. Lucia DROTÁROVÁ

Žiaduce a nežiaduce vlastnosti sociálnych pracovníkov. Pohľad študentov

sociálnej práce z kresťansky orientovaných vysokých škôl .............................167

JUDr. Rudolf MIRDALA

Právne postavenie cirkví a náboženských spoločností v rámci kresťanských

hodnôt v štátoch Európskej únie .....................................................................174

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio