Starodruki cyrylickie w zasobach parafialnych pogranicza polsko-słowackiego
data wydania: 2014-07-05 ISBN: ISBN 978-83-63055-90 wydanie: 1 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna

SPIS TREŚCI

 

 

 

 

Dr Paisjusz (MARTYNIUK), biskup gorlicki

История формирования Триоди.....................................................................................................5

 

Dr hab. Jerzy OSTAPCZUK

Stabilność cerkiewnosłowiańskiego tekstu Ewangelii w cyrylickich starych

drukach lekcjonarzy..................................................................................................................10

 

Mgr. Vladimír KOCVÁR, PhD.

Paschálna utreňa podľa Triodi Cvitnej z roku 1746...........................................................................25

 

Dr Alicja Z. NOWAK

„Księgi cerkiewne” w pouczeniach dla kapłanów (XVII -wieczne starodruki

w metropolii kijowskiej)...........................................................................................................32

 

Doc. ThDr. Štefan PRUŽINSKÝ, PhD.

Každodenné vyznanie hriechov Кallista Хanfopoulosa v ladomirovskom molitvoslove...............................42

 

Dr Agnieszka GRONEK

Szata graficzna wczesnych ruskich druków cyrylickich. Źródła i inspiracje.............................................50

 

Mgr. Pavol KOCHAN, PhD. / Mgr. Ján PILKO, PhD.

Stavropigijské bratstvo a jeho vplyv na pravoslávnu cirkevnú obec v Becherove

na prelome 19. a 20. storočia....................................................................................................72

 

Mgr. Miroslav HUMENSKÝ

Cyriliské starotlače v pravoslávnej cirkevnej obci Zemplínska Široká (Rebrín)......................................84

 

Mgr. Sotirios TRAPEZANLIDIS

Archív klástora Vatopedi na Athose.............................................................................................97

 

Mgr. Martina KORMOŠOVÁ

Jeden z prejavov vplyvu západnej modlitebnej praxe v pravoslávnom prostredí

na východnom Slovensku.........................................................................................................112

 

Mgr. Andrej DUPEJ

Historicko-kritický úvod k listu sv. apoštola Pavla filipským kresťanom

a jeho cyrilské vydanie používané na Slovensku............................................................................120

 

Mgr. Peter SAVČAK

Predislovia a Posleslovia liturgických kníh a ich vplyv na formovanie

duchovenstva a veriacich.........................................................................................................129

 

PhDr. Andrej NIKULIN, PhD.

Význam cirkevnoslovanského jazyka v duchovnom živote veriaceho...................................................136

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2021. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio