„WŁADIMIR SOŁOWJOW MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM”
data wydania: 2014-01-03 autor: red. prof. ThDr Ján ŠAFIN, PhD,Mgr Martina KORMOŠOVÁ ISBN: ISBN 978-83-63055-95 wydanie: 1 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
SPIS TREŚCI

 

Ksenofobia i Filadelfia.

Teologia a idea zbawienia całego świata

Ks. Biskup ThDr. Paisjusz (Martyniuk)                            4

Solovjev a židia. Sofia a Talmud

prof. ThDr.  Ján Šafin, PhD.         9

Ruské sofiologické myslenie a jacob Boehme

prof. ThDr.  Ján Šafin, PhD.                                        20

K problematike chápania „Antichrista“ v tvorbe

V. S. SOLOVJEVA  A  F. NIETZSCHEHO

(Príspevok k problematike relatívnosti hodnôt)

prof. dr. h. c. PhDr.  Rudolf Dupkala, CSc.                   24

DuchovnÍ život v díle Vladimíra Solovjeva

doc. dr. h. c. ThDr. Radim Pulec-Kryštof, PhD.              39 

ľudskÉ obety v Číne z pohľadu Vladimíra Solovjeva

doc. ThDr.  Alexander Cap, CSc.                                45

Koncepcja Sołowiowa dwubiegunowego Absolutu

Mgr. Bogdan Strachowski                                           50 

SolovjEvova vízia zjednotenia kresťanov. 

nádej alebo ilúzia?

doc.  ThDr. Štefan Pružinský, PhD.                             54

Sociálny koncept ruskej pravoslávnej cirkvi

v kontexte kresťanskej etiky

doc.  PhDr. Tomáš Hangoni, PhD.

& PhDr. Daniela Cehelská                                          61 

Vnímanie antikrista v knihe

Vladimíra Solovjova „Tri rozhovory“

PhDr. Andrej Nikulin, PhD.                                          71

Altruizmus (nie len) optikou Vladimíra Solovjeva

PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.                                     78

Biblia medzi východom a západom,

alebo krátko o slovanskom preklade a slovanoch

ThDr. Ján Husár, PhD.                                                83

Dobro a zlo v kontexte mysliteľa vladimíra solovjeva

PhDr. ThDr. Maroš Šip, PhD. & Mgr. Martina Šipová         87

Rysy personifikácie múdrosti

v chokmických knihách starého zákona

Mgr. Vasyľ Kuzmyk, PhD.                                            97

Mystika života u Vladimíra Solovjeva

Mgr. Martina Kormošová                                             103

V.G. KOROLENKO: „Deklarácia“ V.S. Solovjeva.

K dejinám židovskej otázky v ruskej tlači

prof. ThDr.  Ján Šafin, PhD.                                        113

 

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio