„ZNACZENIE I WPŁYW EDYKTU MEDIOLAŃSKIEGO NA ROZWÓJ KULTURY I CHRZEŚCIJAŃSTWA W EUROPIE“
data wydania: 2013-06-05 autor: ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.) ISBN: ISBN 978-83-63055-16 liczba stron: 246 wydanie: 1 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
Spis Treści

doc. ThDr. Radim K. PULEC, PhD.

FENOMEN NABOŽENSKE SVOBODY V EVROPSKE

A KŘESŤANSKE KULTUŘE (1700 LET MILANSKEHO EDIKTU) ......6

Ks. biskup dr Paisjusz (MARTYNIUK)

IDEA KAPŁAŃSTWA NA PODSTAWIE PISMA ŚWIĘTEGO

I NAUKI WYBRANYCH OJCOW KOŚCIOŁA .......................................12

prof. ThDr. Peter KORMANIK, PhD.

MILANSKY EDIKT V HISTORICKEJ PERSPEKTIVE ...........................22

prof. ThDr. Jan ŠAFIN, PhD.

OBRATENIE A NABOŽENSKA POLITIKA

SVATEHO CISARA KONŠTANTINA VEĽKEHO ................................29

doc. Alexander CAP, CSc.

ŽIVOTOPIS SV. KONŠTANTINA VEĽKEHO ........................................52

doc. ThDr. Štefan PRUŽINSKY, PhD.

PREOBRAZENIE UMENIA A KULTURY V CIRKVI ............................57

doc. PhDr. Tomaš HANGONI, PhD. – PhDr. Daniela CEHELSKA

AKCEPTACIA PRINCIPOV KRESŤANSKEJ SOCIALNEJ PRACE

AKO VYCHODISKOVYCH PRISTUPOV V PROCESE EDUKACIE

ČLOVEKA ...................................................................................................64

Mgr. Jarosław CHARKIEWICZ

EDYKT MEDIOLAŃSKI A ROZWOJ WYBRANYCH ELEMENTOW

KULTU ŚWIĘTYCH ....................................................................................79

JUDr. Peter KOCVAR – Mgr. Vladimir KOCVAR, PhD.

MILANSKY EDIKT AKO PRELOM

V ŠTATNOM VNIMANI CIRKVI .............................................................97

Mgr. Vasyľ KUZMYK, PhD.

DOPAD MILANSKEHO EDIKTU

NA VZŤAH CIRKVI A ŠTATU V BYZANCII ......................................105

Mgr. Pavol KOCHAN, PhD.

VPLYV MILANSKEHO EDIKTU

NA TEOLOGIU 4. STOROČIA ...............................................................111

Mgr. Jan PILKO, PhD.

KATECHETICKA PRACA CIRKVI PO MILANSKOM EDIKTE ......117

PhDr. Bohuslav KUZYŠIN, PhD.

VZDELAVACI PROGRES PO ROKU 313 ..............................................123

PhDr. Andrej NIKULIN, PhD.

PRAVOSLAVIE AKO ČINITEĽ DUCHOVNEJ OBNOVY

V SUČASNOSTI ........................................................................................129

PhDr. ThDr. Maroš ŠIP, PhD. – Mgr. Martina ŠIPOVA

EUTANAZIA, ASISTOVANA SAMOVRAŽDA

A PALIATIVNA STAROSTLIVOSŤ........................................................138

Mgr. Peter SAVČAK

LITURGIA SV. JANA ZLATOUSTEHO V REDAKCII

O. JUSTINA POPOVIČA S PRIHLIADNUTIM

NA NIEKTORE ASPEKTY LITURGICKEJ OBNOVY V PRAXI ........159

Mgr. Peter SUROVKA

MILANSKY EDIKT A JEHO VPLYV NA SLOBODU

KRESŤANSKEHO UMENIA....................................................................167

Mgr. Martina KORMOŠOVA

SOCIALNE DIMENZIE MILANSKEHO EDIKTU ...............................181

Mgr. Andrej DUPEJ

APOŠTOL PAVOL A JEHO VAZNENIE, SITUACIA KRESŤANSTVA

V RIMSKOM IMPERIU V OBDOBI PRED ROKOM 313 A TESNE

PO ZROVNOPRAVNENI KRESŤANSTVA ..........................................188

Ks. mgr Andrzej GRYCZ

GRAMATYKA MUZYCZNA MIKOŁAJA DYLECKIEGO –

PODRĘCZNIK DLA KOMPOZYTOROW .............................................200

doc. PhDr. Maria MACHALOVA, CSc.

SLUŽBA ČLOVEKU – EDUKAČNA SOCIALNA PRACA

A EDUKAČNE SOCIALNE PORADENSTVO......................................218

doc. ThDr. Miroslav ŽUPINA, PhD.

SLOBODA A JEJ DUCHOVNY A ETICKY ROZMER .........................227

ThDr. Jan HUSAR, PhD.

IKONOGRAFIA V CIRKVI PRED A PO MILANSKOM EDIKTE

(O PODSTATE IKONOGRAFIE).............................................................236

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio