PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK III/2012
data wydania: 2012-10-30 autor: ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.) nakład: 0 ISBN: ISBN 978-83-63055-10 cena: 0 PLN liczba stron: 0 wydanie: 1 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

 

Spis Treści:

 

ŠTEFAN PRUŽINSKY

Analyza bohoslužobnych textov sviatku Christovho Preobrazenia .....................4

ALEXANDER CAP

„Kto by prepustil, ženu, ak len nie pre smilstvo – a vzal by si inu, cudzoloži

(a kto si prepustenu vezme cudzoloži)“ (Mt 19, 9)............................................13

ALEXANDER CAP

Autori jednotlivych knih Stareho Zakona podľa otca Alexandra Meňa ...........19

JAN HUSAR

Historicko-kriticky uvod do 8. žalmu.................................................................22

JAN HUSAR

Exegeza 8. žalmu (Uvod do exegezy a vyklad žalmoveho nadpisu) ...................32

JAN HUSAR

Exegeza 8. Žalmu (2. časť – oslava Boha ako Stvoriteľa) ..................................40

JAN HUSAR

Exegeza 8. Žalmu (3. časť – postavenie a uloha človeka vo svete) ....................54

MIROSLAV ŽUPINA

Situačna etika z pohľadu pravoslavnej kresťanskej etiky ..................................69

PAISJUSZ (MARTYNIUK), biskup

Хиротония – торжественный акт призвания и передания

благодати священства ...................................................................................79

PAISJUSZ (MARTYNIUK), biskup

Prawosławie, stworzenie, ekologia .....................................................................88

MARTINA ŠIPOVA

Mozgova smrť – kriterium definitivneho okamihu smrti (?!) ...........................98

LUCIA DROTAROVA

Unaveny, či lenivy?..........................................................................................110

АНДРІЙ ЦЕБЕНКО

Навчальні богословські заклади Чеських земель і Словаччини ............................119

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio