PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK III/2011
data wydania: 2011-12-22 autor: ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.) ISBN: 978-83-63055-03-5 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK III/2011


Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

 

MIROSLAV ŽUPINA
Terapeutický účinok dodržiavania Božích prikázaní  ... 5
ALEXANDER CAP
Židovský snem v Jabne a ďalšie preklady Starého Zákona do gréčtiny – Akilov, Simachov, Theodotionov ...14
JÁN HUSÁR
Historicko-kritický úvod do 7. žalmu...22
vladyka KRYŠTOF (PULEC), metropolita
Dvě kapitoly z křesťanské sociologie ...31
MARTINA ŠIPOVÁ
Sociálna otázka interrupcie ...45
VASYĽ KUZMYK
Náčrt asketického spôsobu života v prvom období cirkevných dejín ...55
ALEXANDER CAP
Literárne žánre Starého Zákona a hebrejská poézia ...62
ANDREJ NIKULIN
Učenie Nektária Eginského o Cirkvi ...70
PAVOL KOCHAN
Niektoré myšlienky ekleziológie svätého Nektária Eginského ...75
MICHAL DVOŘÁČEK
Svatý Nektários pentapolský, veliký otec Církve, horlivý učitel zbožnosti, novodobý podporovatel mnišství ...80

VÁCLAV JEŽEK
The Jewish Hasidic tradition and the starets tradition of the Orthodox Church in the eighteenth and nineteenth centuries ...95
ROMAN HAJDAMAČENKO
Душе пастырское служение Православной Церкви среди заключенных ...125
ŠTEFAN ŠAK
Poriadok prijímania vopred posvätených darov ...134

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2024. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio