SOCIÁLNA PRÁCA – POMOC BLÍŽNEMU
data wydania: 2011-02-15 autor: Mgr. Anastazij Momot ISBN: 978-83-931180-8-3 cena: 0 PLN redakcja: Mgr. Anastazij Momot wydanie: 1 typ wydawnictwa: Wersja elektroniczna
SOCIÁLNA PRÁCA – POMOC BLÍŽNEMU
Zborník príspevkov zo IV. študentskej konferencie
Katedra kresťanskej antropológie a sociálnej práce
Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity

 

Konferenčné referáty
RADOSLAV HOBĽÁK
Sociálna andragogika
MARTINA KORMOŠOVÁ, MARTINA MASKAĽOVÁ
Voľný čas – ohrozenie mládeže sociopatologickými vplyvmi
ANASTAZIJ MOMOT
Špecifiká kresťansky orientovanej rómskej religiozity v kontexte sociálnej inklúzie
ANNA ONDEREŠINOVÁ
Patologické hráčstvo
KAMIL ROŠKO
Supervízia
LENKA SKARUPOVÁ
Problematika zdravotne postihnutých


Referáty
VERONIKA HOLOVAČOVÁ
Poskytovanie sociálnej starostlivosti umierajúcim a ich najbližším
ZUZANA REPKOVÁ
Bratstvo pravoslávnej mládeže
na Slovensku – SYNDESMOS a jeho skutky lásky k blížnym
MAROŠ ŠIP
Niektoré pojmy v sociálnej práci
IVANA VOJTAŠEKOVÁ
Úlohy sociálneho pracovníka v procese
prevencie sociálno-patologických javov v školskom prostredí
MIROSLAV ŽUPINA
Antropologicko-etické chápanie blížneho v kontexte kresťanskej lásky

 

 

 

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach (c)2009-2020. All rights reserved.
Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
daka Studio